Słowo do Młodzieży, Dzieci Szkolnych i Rodziców

Słowo do Młodzieży, Dzieci Szkolnych i Rodziców

 

Czcigodni Rodzice !
Droga Młodzieży !
Kochane Dzieci !

Czas Wielkiego Postu, czas wiosenny, rekolekcje szkolne i zbliżające się Święta Wielkanocne, to czas, który zawsze wypełniony był różnego rodzaju naszymi spotkaniami, czy to w kościele na nabożeństwach Gorzkich Żali, Drodze Krzyżowej, adoracjach, czy też na katechezie w szkole. Niestety w obecnym roku szkolnym przychodzi nam przeżywać ten szczególny czas w inny, niecodzienny sposób z powodu pandemii koronawirusa. Chociaż się nie spotykamy, to jednak nie możemy zapomnieć o Panu Bogu, modlitwie i o sobie nawzajem. Nie możemy zapomnieć również o katechezie i pogłębianiu wiedzy religijnej, a w szczególności o przygotowywaniu się do przyjęcia sakramentów św. Co prawda, 2 marca młodzież klasy VIII naszej szkoły przystąpiła już do sakramentu bierzmowania, ale pozostaje młodzież klasy VII, która przygotowuje się intelektualnie do tego sakramentu. Stąd moja prośba, abyście moi kochani siódmoklasiści, nie zmarnowali tego czasu, kiedy nie potykamy się w szkole na katechezie. Pomoce naukowe przygotowujące Was do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w formie katechizmu do bierzmowania są w Waszych rękach. Wiele już zrobiliśmy razem, ale bardzo Was proszę przyswajajcie sobie tę wiedzę, która jest podana w kolejnych rozdziałach naszego katechizmu do bierzmowania.

Podobna moja prośba do dzieci z klasy III, które czekają na spotkanie z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz w Eucharystii. Dzień I Spowiedzi św. i I Komunii św. pamięta się przez całe życie. To bardzo ważne wydarzenie i dlatego trzeba dobrze się do niego przygotować. Nasze wspólne przygotowania przerwała nam trwająca epidemia, ale przecież sami w warunkach domowych też możemy bardzo dużo zrobić, do czego zachęcam, bo przecież czas przyjęcia sakramentów zbliża się i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Kochane dzieci, bardzo Was proszę, abyście sięgały często do zeszytu z religii i katechizmu powtarzając to, czego już wspólnie się nauczyliśmy. Ale też moja prośba, abyście sobie przyswajali kolejne katechezy z katechizmu, na ile tylko to potraficie uczynić. Szczególnie zależy mi na tym, by poznawać i dobrze rozumieć kolejne warunki dobrej spowiedzi św. oraz próbować zrozumieć czym jest Eucharystia i Komunia św., w której przyjmujemy do swojego serca prawdziwe Ciało Pana Jezusa.

Szanowni Rodzice!
Sytuacja, w której się znajdujemy wymaga od nas szczególnej odpowiedzialności i zaangażowania. O ile młodzież klasy VII potrafi już sama się uczyć, poznawać, rozumieć – powoli brać sprawy w swoje ręce, to jednak dzieci z klasy III potrzebują więcej zainteresowania i pracy osobistej. To prawda, że jednych i drugich trzeba przypilnować, przypominać im, często przepytać z konkretnego zagadnienia, ale Ci młodsi potrzebują więcej czasu ze strony dorosłych, potrzebują wytłumaczenia, powtórzenia itd. Rodzice są zawsze pierwszymi wychowawcami i najlepszymi katechetami. Stąd moja serdeczna prośba do Was Drodzy Rodzice o zatroskanie, dopilnowanie i pomoc w przygotowaniu katechetycznym młodszych i starszych do sakramentów, które maja przyjąć w odpowiednim czasie. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w niedługim czasie wróci do normy, ale przynajmniej do Świąt Wielkanocnych będziemy zmagali się z takimi trudnościami jak obecnie. Dołóżmy więc starań, aby ten czas był dobrze wykorzystany. Niech nie braknie również modlitwy w naszych rodzinach o ustanie epidemii, o siłę dla służb medycznych, sanitarnych, o łaskę zdrowia dla chorych i zachowanie w zdrowiu dla nas samych i naszych bliskich.

Niech Boża opieka i błogosławieństwo od Pana Jezusa towarzyszy Wam każdego dnia. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam i zapewniam o codziennej modlitwie w Waszej intencji przed obrazem Matki Boże Częstochowskiej – Patronki naszej parafii.

Ks. Proboszcz