Grupa młodzieżowa

Grupa młodzieżowa

,,Wy jesteście solą Ziemi, wy jesteście światłem świata”

Te słowa wypowiedział Św. Jan Paweł II do młodzieży. Jak w większości parafii, tak i w naszej, grupa młodzieżowa gromadzi się na swoich spotkaniach formacyjnych. Grupę tworzy młodzież z klas gimnazjalnych i szkół średnich, ale ostatnio w naszym gronie coraz częściej pojawiają się osoby ze starszych klas szkoły podstawowej, z czego ogromnie się cieszymy. Celem naszej grupy jest pogłębianie wiedzy religijnej, budowanie głębokiej wspólnoty młodych ludzi, ale także zacieśnianie więzi z Panem Bogiem. Nie tylko modlitwą i śpiewem chwalimy Boga, ale także działamy na rzecz wspólnoty parafialnej przygotowując m.in. przedstawienia o treści religijnej oraz wykonując stroiki świąteczne. Nasza grupa ciągle jest otwarta na nowe pomysły i osoby, które chciałyby do nas dołączyć. Wszystkich młodych serdecznie zapraszamy.