Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

Jest to grupa religijna zrzeszająca w swoich szeregach ludzi chcących posiadać realny wpływ na rozwój kapłaństwa w naszej diecezji. Stowarzyszenie ma na celu troskę o rozwój powołań kapłańskich, o dobre przygotowanie kandydatów do kapłaństwa, o niesienie pomocy duchowej i materialnej oraz kreowanie kultury religijnej w życiu codziennym zgodnie z nauką Kościoła. Również wierni z naszej parafii włączyli się aktywnie w działalność TPWSD, co jest także spowodowane dużą liczbą powołań kapłańskich z naszej wspólnoty (8 księży rodaków). Grupa w odmawianych modlitwach uwzględnia nie tylko już wyświęconych kapłanów ale także modli się o nowe powołania.

źródło: http://www.wsd.tarnow.pl

 

Warto sprawdzić szczegóły działalności Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie:

http://www.wsd.tarnow.pl/wspolnota/towarzystowo-przyjaciol-wsd/38-towarzystwo-przyjaciol-wsd