Duszpasterze

Ks. prał. Leon Sądowicz

Proboszcz parafii w latach 1980 – 1989.

Twórca wspólnoty parafialnej i budowniczy kościoła.

Obecnie duszpasterz w Niemczech.

Ks. kan. Aleksander Stanula

Proboszcz parafii w latach 1989 – 2014.

Pochowany w grobowcu kapłańskim na cmentarzu parafialnym w Leszczynie.

Ks. Krzysztof Franczyk

Proboszcz parafii w latach 2014 – 2022.

Aktualnie proboszcz parafii w Pleśnej.

Ks. Sławomir Sosnowski

Proboszcz parafii od 2022 roku.