Caritas

Caritas

Początki formalnego istnienia Caritas Diecezji Tarnowskiej sięgają końca okresu międzywojennego. 1 marca 1937 biskup Franciszek Lisowski erygował Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, zatwierdził jego statut i nadał mu osobowość prawną. Dyrektorem Związku został ks. Karol Pękala, sekretarzem Maria Dmochowska, Prezesem i zarazem Delegatem biskupim ks. Michał Rec. Do ukonstytuowanego Związku włączono wszystkie diecezjalne stowarzyszenia dobroczynne, a także ochronki, domy starców, szpitaliki, sierocińce i Dom Nieuleczalnie Chorych w Tarnowie.

Formy działania Związku wyrażały się w organizowaniu “Gwiazdki”, “Święconki”, “Zbiórki odzieży”, “Dni chorych”, “Zbiórki na ociemniałych”, “Tygodni miłosierdzia”.

Jeszcze przed wojną Caritas uruchomiła szwalnię i “nasze stragany”, zaczęła szkolić instruktorów charytatywnych i wydawała “Tygodnik miłosierdzia”.

W stanie wojennym działalność Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Pomoc udzielana jest na różnych płaszczyznach np. w formie pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym czy dzieciom z rodzin ubogich.

źródło: http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/index.php/75-lat-caritas-diecezji-tarnowskiej

źródło: http://wolontariat.caritas.pl/

W naszej parafii oddział Caritas liczy nie wiele osób a jego działalność skupia się na pamięci o osobach chorych, starszych, w trudnej sytuacji materialnej szczególnie w okresie świątecznym. Zachęcamy do włączenia się w szeregi tej bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi.