Schola dziecięca

Schola dziecięca

„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli” – te znane słowa odnoszą się do dzieci naszej parafii. Pod koniec 2015 roku zrodziła się myśl aby stworzyć grupę małych śpiewaków. Początkowo były to same dziewczynki z młodszych klas szkoły podstawowej, a obecnie pojawiają się nawet chłopcy. Grupa jest nieformalna, a liczba uczestników także nigdy nie jest stała. Dzieci spotykają się prawie każdego tygodnia, poznając nowe piosenki i utrwalając już znane. Dzięki temu najmłodsza część parafii może lepiej uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii dla dzieci, która jest sprawowana w II niedzielę miesiąca. Podczas spotkań formacyjnych nie brakuje także dobrej zabawy, a czasem również poznania czegoś nowego z życia Kościoła.