Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

(Sami małżonkowie)

Modlitwa: Pod Twoją obronę…

Ja (Imię), Twój mąż, związany z tobą sakramentalnym węzłem małżeńskim, pragnę
odnowić swoją przysięgę. Ponownie ślubuję ci miłość, wierność, i uczciwość
małżeńską. Chcę wytrwać w małżeństwie z Tobą w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i
złej doli, aż do końca życia. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy
Jedyny i wszyscy Święci.

Ja (Imię), Twoja żona, związana z tobą sakramentalnym węzłem małżeńskim,
pragnę odnowić swoją przysięgę. Ponownie ślubuję ci miłość, wierność, i uczciwość
małżeńską. Chcę wytrwać w małżeństwie z Tobą w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i
złej doli, aż do końca życia. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy
Jedyny i wszyscy Święci.

Akt poświęcenia się rodziny Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości
na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do domów swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem.
Do rodzin takich i my należeć chcemy. Ciebie, Boże Serce – miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny.
Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę; poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań.
„Królestwo Boże w nas jest”. Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii św.
Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz był prawdziwie Królestwem Twoim i Twojej Matki.

Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia
nienarodzonych, dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami
naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego.
Bądź, dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc.
Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę.
Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją
miłość i miłosierdzie.

Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego ojca Twego, świętego Józefa.
Najświętsze Serce Jezusa, Przyjdź Królestwo Twoje. Amen.

 

Duszpasterstwo Rodziny / Tarnów