Przy wigilijnym stole

Przy wigilijnym stole

PRZY WIGILIJNYM STOLE Na odświętnie przygotowanym wigilijnym stole układamy Pismo święte, świecę oraz opłatki. W odpowiedniej porze cała rodzina gromadzi przy tym stole. Wigilijną wieczerzę należy rozpocząć od modlitwy rodzinnej. Modlitwę można poprowadzić według następującego wzoru: 1. Domownicy na rozpoczęcie śpiewają kolędę: Gdy się Chrystus rodzi. 2. Po odśpiewaniu kolędy jedno z dzieci lub inny…

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH (Sami małżonkowie) Modlitwa: Pod Twoją obronę… Ja (Imię), Twój mąż, związany z tobą sakramentalnym węzłem małżeńskim, pragnę odnowić swoją przysięgę. Ponownie ślubuję ci miłość, wierność, i uczciwość małżeńską. Chcę wytrwać w małżeństwie z Tobą w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia. Tak mi dopomóż, Panie…