Warunki zyskania odpustu zupełnego

Warunki zyskania odpustu zupełnego

W związku z  pandemią Covid-19 przez cały listopad można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych.  Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na…