Dekret Biskupa Tarnowskiego

Dekret Biskupa Tarnowskiego

Tarnów, 16.10.2020.
Nasz znak: OC – 2/54/20

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO

W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz
wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym
pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe
postanowienia:
1. Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz
o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy
tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto
nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z
Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.
2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników
zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m 2  w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m 2  w
„strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od
obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do
odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego
łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego
przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o
słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […],
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).
3. Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i
nos. Ten obowiązek dotyczy także członków LSO asystujących przy ołtarzu, osób
zbierających składkę, a także kapłanów uczestniczących w większych koncelebrach
(np. podczas pogrzebów). Wskazane byłoby również zakładanie maseczki na czas
posługi w konfesjonale i udzielania Komunii św., jednak nie ma takiego obowiązku,
gdyż osoby sprawujące kult religijny są z niego wyłączone. Przypominam, że osoby
przyjmujące interesantów w kancelarii parafialnej oraz posługujące w ramach
parafialnych bibliotek, poradni itp. również powinny mieć zasłonięte usta i nos.

4. Proszę, aby przy wejściach do kościoła umieścić informację dotyczącą ilości osób,
które mogą w nim przebywać oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji winny być umieszczone w kancelarii parafialnej
oraz przy wejściach do kościoła, przy konfesjonałach, w zakrystii a także na kredencji
w prezbiterium (lecz nie na ołtarzu) tak, aby wszyscy udzielający Komunii św. mogli
zdezynfekować dłonie przed tym obrzędem.
6. Choć tradycyjną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust, to jednak
nadal należy umożliwiać wiernym przyjmowanie jej na rękę, zapraszając w pierwszej
kolejności tych, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób, lub – jeśli to możliwe –
wyznaczając do tego osobnego szafarza. Proszę, by często podawać wiernym
informację na ten temat (np. przed Mszą św. lub bezpośrednio przed obrzędem
Komunii), zwłaszcza w niedziele i święta.
7. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym
zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny
grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest
możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.
8. Bardzo proszę, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie
własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i
służby sanitarne.
9. Decyzja dotycząca organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy
zostanie podjęta w późniejszym terminie w oparciu o analizę stanu epidemicznego.

Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych
oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach
poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą
modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie
różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite
błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI