Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana,

Naród niewierny trwoży się, przestrasza,

Na cud Jonasza, Alleluja!”

/z pieśni/

Drodzy Parafianie !
Szanowni Goście !

Męka krzyżowa, śmierć i złożenie do grobu naszego Pana Jezusa Chrystusa to nie koniec wszystkiego. Wiemy doskonale, że to początek, bo po Wielkim Piątku nastał dzień chwalebnego Zmartwychwstania.  Za nami droga wielkopostnego przygotowania do najważniejszych Świąt – do Zmartwychwstania Pańskiego.  Pan Jezus dał się rozpoznać uczniom po swoim Zmartwychwstaniu. Daje się rozpoznać także nam w Piśmie Świętym,  w Eucharystii i w drugim człowieku. Oczyma wiary można Go dostrzec w różnych okolicznościach życia.  Zmartwychwstały Chrystus niech rozpromieni Wasze serca i napełni prawdziwym światłem niezachwianej wiary.  Łącząc się w uwielbieniu Chrystusa Zwycięzcy życzę, by głębokie zjednoczenie z Nim owocowało radością i wielkim pokojem.  Niech radość płynąca z wiary w zmartwychwstanie przenika Waszą codzienność i będzie niewyczerpanym źródłem nadziei, miłości i pokoju.

RADOSNEGO ALLELUJA!

Ks. Proboszcz