Początki parafii

Początki parafii

Początki parafii w Leszczynie mają swoją bogatą historię. Obecna parafia kiedyś należała do parafii w Trzcianie. Kiedy proboszczem w Trzcianie był ks. kan. Władysław Ryś, podczas wizytacji kanonicznej, ks. bp Jerzy Ablewicz w dniu 29 maja 1968 roku uczestniczył w nabożeństwie majowym w przydrożnej kapliczce apelując do wszystkich by wszczęli starania budowy kościoła w Leszczynie. Do tej pory bowiem ludzie modlili się przy tej kapliczce, wybudowanej w roku 1883 z kamienia i cegły, pokrytej blachą. Msza Św. była w niej odprawiana sporadycznie, wtedy gdy ktoś o nią poprosił. Dopiero od lipca 1967 roku, ks. Władysław Ryś zdecydował że będzie regularnie i na stałe odprawiana Msza Św. w niedziele i święta. Patronką kapliczki była Matka Boża Częstochowska.

W 1974 roku na zebraniu gromadzkim wybrano komitet budowy nowego kościoła. Jednak tamte czasy nie były łatwe dla tworzenia nowych parafii i powstawania obiektów sakralnych. Za inicjatywą ks. Mieczysława Wajdy, wikariusza w Trzcianie zbudowano przy kapliczce od strony wschodniej niewielkie zadaszenie i podium, na czas wizytacji kanonicznej ks. bp Piotra Bednarczyka w 1977 roku. Mimo to wielu uczestników nabożeństw musiało gromadzić się na głównej, ruchliwej drodze, co stwarzało wiele niebezpieczeństw.

Po wielu staraniach, władze państwowe zgodziły się na przeniesienie kaplicy w Leszczynie na nowe miejsce. Wydana decyzja pozwoliła przystąpić do starań o budowę kościoła w odpowiednim miejscu. Starania te czynił ks. proboszcz z ks. Leonem Sądowiczem, ówczesnym wikariuszem w Trzcianie. Ostatecznie wybrano pod budowę nowego kościoła parcelę stanowiącą własność Władysława i Emilii Piechników. Sprawę budowy nowego kościoła i równocześnie troskę duszpasterską o mieszkańców Leszczyny ks. bp Jerzy Ablewicz polecił ks. Leonowi Sądowiczowi w czerwcu 1980 roku.

W granice administracyjne parafii włączono całą wioskę Leszczyna oraz część Trzciany Działy i Zalesia, zgodnie z deklaracją poszczególnych rodzin, które chciały należeć do nowo powstałej wspólnoty.