Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

„Bóg się rodzi, moc truchleje”.

Nadszedł radosny i przez wszystkich oczekiwany czas narodzenia Pańskiego. Jezus narodził się w ubóstwie, w Betlejem, w ciszy niepowtarzalnej nocy. Ze sobą przyniósł miłość i pokój oraz wlał nadzieję życia w serca ludzkie. Po 2 tysiącach lat przychodzi i dziś, w tajemnicy liturgii Bożego Narodzenia. Przychodzi do naszych serc i rodzi się w nich jak w Betlejem. Święta Bożego Narodzenia będą piękne, radosne i pełne nadziei tylko wtedy jeśli Chrystus narodzi się autentycznie w naszych sercach a stać się to może przez życie sakramentalne – spowiedź i Komunię Św.

Na czas pełnej radości z przyjścia Pana Jezusa w tajemnicy narodzenia, pragnę życzyć aby nigdy nie zabrakło Wam drodzy parafianie pokoju serca, dobroci i miłości płynącej z Betlejemskiego żłóbka. Niech czas świąteczny będzie wypełniony serdecznością, dobrym słowem i rodzinną atmosferą.

Ks. Proboszcz

Fragment kolędy “Jezusa narodzonego” w wykonaniu młodzieży z naszej parafii.