Początki parafii

Początki parafii

Początki parafii w Leszczynie mają swoją bogatą historię. Obecna parafia kiedyś należała do parafii w Trzcianie. Kiedy proboszczem w Trzcianie był ks. kan. Władysław Ryś, podczas wizytacji kanonicznej, ks. bp Jerzy Ablewicz w dniu 29 maja 1968 roku uczestniczył w nabożeństwie majowym w przydrożnej kapliczce apelując do wszystkich by wszczęli starania budowy kościoła w Leszczynie.…