strona_glowna

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)

”Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” (św. JP2)

||Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...||

„Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.” (Łk 1,48)

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.” (J 2,5)

Ostatnie wpisy papieża Franciszka:


Papież Franciszek

źródło: http://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/papiez-franciszek.jpg

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.